Eğitimler ve Faaliyetlerimiz


Ulaştırma alanında ve denizcilik sektörüne yönelik olarak vermiş olduğumuz tüm eğitimlerimize ait bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Faaliyetlerimiz veya özel eğitim talepleriniz ile ilgili olarak koordinasyon ofisimiz ile iletişim kurabilir veya buradan e-posta (e-mail) gönderebilirsiniz.

Her iki yanda belirtilmiş olan eğitimlerimiz dışında talep eden kurumlarla özel protokoller çerçevesinde düzenlediğimiz diğer eğitimlerimiz ise;

OPRC Seviye I - II - III, HNS Seviye I - II,

Kriz Yönetimi ve Acil Durum Yönetimi Eğitimleri,

Emniyet Yönetimi Eğitimleri, Özel Tip Gemi Kullanma Eğitimi,

Tanker (Gemi) İntibak Eğitimleri, Elektrik Zabiti Oryantasyon Eğitimi,

Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları Simülasyon Destekli Eğitim,

Tankerlerde Emniyet ve Sıvı Yük Elleçleme Simülatörü Temel Yük Operasyonları Eğitimi,

Tankerlerde Yük Hesabı ve Uygulamaları Eğitimi,

Tankerler ve Terminaller için Uluslararası Emniyet Rehberi Eğitimi,

Liman Çalışanları Yangın ve Yangınla Mücadele Eğitimi,

Liman Çalışanları Palamar Emniyeti Eğitimleri'dir.