KILAVUZ KAPTAN YENİLEME EĞİTİMİ


Bir kılavuzluk teşkilatında görevli Kılavuz Kaptanların sahip oldukları ehliyetleri yenilemek için ilgili yönetmelik gereği 2 yılda 1 almaları gereken eğitimdir.

Kimler Eğitime Katılabilir?

Türkiye'de herhangi bir kılavuzluk hizmet bölgesinin ehliyetine sahip olan Kılavuz Kaptanlar katılabilirler.

Kılavuz Kaptan Yenileme Eğitimi Nedir? Ne Sıklıkta Açılıyor?

Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinin 71. maddesine göre, "bir kılavuzluk teşkilatında görevli kılavuz kaptanların, en az iki yılda bir düzenlenecek olan yenileme eğitimine katılmaları zorunludur." denilmektedir. Bu doğrultuda Bakanlığımızın DEÜ Denizcilik Fakültesi'ne verdiği yetki kapsamında eğitimler düzenlenmektedir. Eğitim tarihleri ilgili eğitim kurumları tarafından belirlenerek Bakanlığa iletilmekte ve ilgili birim tarafından tarihler Bakanlıkça ilan edilmektedir. Kılavuz kaptanlar, eğitimleri düzenlemeye yetkili kurumdan alacakları başarı belgesi ile yetkili kılavuz kaptan belgelerinin iki yıllık vizesini ilgili liman başkanlıkları vasıtasıyla yaptırmaktadırlar. Yenileme eğitimleri başvuruları genellikle kılavuzluk teşkilatlarının talebi ile bölgeye özel olarak gerçekleştirilebileceği gibi bireysel olarak da yapılabilmektedir. Başvurular için telefon ve kurum bilgilerinizi buraya iletmeniz yeterlidir. En kısa sürede irtibat kurulacaktır.

Kılavuz Kaptanlardan İstenen Belgeler Nelerdir?

Yenileme Eğitimine katılacak olan Kılavuz Kaptanlardan istediğimiz belgeler eğitim başlangıcında teslim edilmek üzere;

- 1 adet fotograf (Katılım belgelerinde kullanılmak üzere)

- Nüfus Cüzdan fotokopisi

- Sahip olunan kılavuzluk bölgesi ehliyetinin fotokopisi

- Kurs ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

Alınacak Belgenin Geçerlik Süresi Var Mı?

Hizmet İçi Eğitim 2 yılda en az bir kez alınması gereken bir eğitim olduğundan süre 2 yıldır.

Diğer hususlar veya iletişim için Kurs Koordinasyon Ofis Tel: 0 232 301 8855 veya Doç. Dr. Yusuf ZORBA Cep: 0 532 437 0026