KILAVUZ KAPTANLIK

 

YÜKSELME EĞİTİMİ


Kıdemli Kılavuz Kaptan yeterliğine yükselmek amacıyla en az dört yıl kılavuzluk yaptıktan sonra idarece yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında yükselme eğitimi almak ve yetkili kılavuzluk teşkilatının uygun görüşünün bulunması gereklidir. (RG 28.11.2006-26360; KKYEBÇUHY Md.12).

Kimler Kılavuzluk Yükselme Eğitimine Katılabilir?

Kılavuz Kaptanların Yeterlilikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik (KKYEBÇUHY) gereği Türkiye'de herhangi bir kılavuzluk hizmet bölgesinde en az 4 yıl kılavuz kaptanlık yapan Kılavuz Kaptanlar eğitimlere katılabilirler.

Yükselme Eğitimi Nedir? En Yakın Eğitim Ne Zaman Açılacak?

Kılavuz Kaptanlık Yükselme Eğitimi Kıdemli Kılavuz Kaptan yeterliliğine geçiş yapmak için gerekli olan bir eğitimdir. Eğitimin kılavuz kaptanlara güncel gelişmelerin değerlendirilmesi, yenilikler hakkında bilgilendirme ve simülasyon uygulamaları içermesi hedeflenmiştir. Kıdemli Kılavuz Kaptanlığa Yükselme Eğitimi genellikle kişiye özel olarak gerçekleşmektedir. Bunda kılavuzların 4 yıllık hizmet sürelerinin dolduğu günlerin farklı olması etken görülmektedir. Bu nedenle yükselme eğitimi için isminiz ile birlikte telefon bilgilerinizi buraya iletmeniz yeterlidir.

Kılavuz Kaptanlardan İstenen Belgeler Nelerdir?

Yükselme Eğitimine katılacak olan Kılavuz Kaptanlardan istediğimiz belgeler kurs başlangıcında teslim edilmek üzere;

- 1 adet fotograf (Başarı sertifikalarında kullanılmak üzere)

- Nüfus Cüzdan fotokopisi

- Sahip olunan kılavuzluk bölgesi ehliyetinin fotokopisi

- Kurs ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

Alınacak Belgenin Geçerlik Süresi Var Mı?

Yükselme Eğitimine ilişkin bir geçerlilik süresi tanımlanmamıştır. Ancak liman başkanlıklarının uygulamaları gereği 4 yıllık hizmet süresinin tam olarak bitmiş veya tamamlanmasına 15 günden az bir süre kalmış olması istenmektedir.

Diğer sorularınız için Ofis Tel: 0 232 301 8855 veya Doç. Dr. Yusuf ZORBA: 0 532 437 0026